keyboard_capslock

0 533 243 50 32

Daha Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşın
Teknik Tanımlar : İlke Bobinaj | Gaziantep Bobinaj | Gaziantepde Bobinajcı

Pompa nedir?

Pompa  sıvıları taşımak için kullanılan mekanik bir aygıttır. Bir pompa, sıvıyı düşük basınçtan yüksek basınca hareket ettirir ve bundan dolayı basınç içinde bir fark oluşturur. İlk pompa M.Ö. 3. yüzyılda Arşimet tarafından tasarlanmıştır. Pompalar mekanik kuvvetlerin fiziksel kaldırma veya sıkıştırma kuvveti ile maddeyi itmesi prensibini kullanarak çalışır.
Pompaları genel olarak iki grupta toplamak mümkündür.

- Pozitif yer değiştirmeli pompalar (Hacimsel): Bu pompalarda pompa içindeki akışkan hacmi değişmekte, çalışma sadece mekanik ve statik kurallara bağlı kalmakta ve pompa içindeki akışkan hacmi değişmektedir Hacimsel pompalar şu şekilde sınıflanır:
- Pistonlu pompalar:
- Pistonlu pompalar
- Diyaframlı pompalar
- Rotatif pompalar:
- Tek rotorlu pompalar : Kayar paletli pompalar, esnek borulu pompalar, vidalı pompalar, peristaltik pompalar
- Çok Rotorlu Pompalar : Dişli pompalar, loblu pompalar, vidalı pompalar, çevresel pistonlu pompalar

Rotodinamik pompalar : Bu pompalarda ise akışkanın içinde çalışan bir çark bulunur.Kapalı hacim söz konusu değildir.
Dünyada kullanılan ilk su pompası 1698 Thomas Savery'nin yaptığı ilk buhar makinesi, su altında kalan madenlerdeki suyu dışarı pompalamada kullanıldı.

Pompanın icadı
Yunanlı bir matematikçi ve mucit olan Archimedes suyun çıkartılması için spiral bir pompa icat etmiştir, Archiemedes vidası olarakadlandırılan bu pompa halen kullanılmaktadır. Kürenin hacmini bulmaya yarayan çeşitli hesaplamalar ve formüller bulmuştur. En çok sıvıların kaldırma gücü esaslan üzerinde yaptığı çalışmalar ile ünlüdür. Rivayete gore; küvetin içinde yıkanırken, suyun vücudunu kaldırdığını fark etmiş ve bu sayede suyun kaldırma kuvveti bulmuştur.


Pompa verimi LNP nedir ?
Pompa verimi, sıvıya net olarak aktarılan hidrolik gücün mil gücüne oranıdır.
Pompa verimi; pompanın tipine,debisine ve özgül hızına bağlı olup %30 ile %85 arasında bir değerdir.
Sistem verimi; pompa ve motor veriminin toplam halidir. Metre olarak ifade edilen pompa mano metrik yüksekliği basılan sıvının türünden bağımsızdır. Sıvının kinematik viskozitesi 20 mm2/s ‘den küçük olması halinde bir pompa aynı hızda çalıştırıldığında basılan sıvının cinsi ne olursa olsun pompa manometerik yüksekliği değişmez.Pompa çıkış basıncı aşağıdaki gibi sıvı yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir


Dalgıç pompa nedir ?
Dalgıç Pompalarda,  motor pompa gövdesine bitişik olarak monte edilir. Bu bağlantı yerleri hava ve su geçirmeyecek şekilde sımsıkı kaplanmıtır. Herhangi bir dış hava basıncına dayanmadan çalışmaları dalgıç pompaların avantajıdır.
Mekanik salmastra sistemleriyle akışkanın açık noktadan pompalanması engellenir. Pompa direkt boru, flexible boru veya tesisata bağlı olabilir. Bir çok tipi bulunan dalgıç pompaların tek kademeli olanları; drenaj, kanalizasyon, genel endüstri ve çamur basmakta kullanılır. Ayrıca en küçük dalgıçlardan apompaları populerdir. Derin sondajlarda ve kuyularda su çıkarmakta alışılmış olan tipler çok kademeli dalgıç pompalardır.


Derin Kuyu Pompası
Derin kuyulardan su basmak için kullanılır. Pompa kuyu içine su seviyesinin altına uygun bir derinliğe konur.


PAYLAŞ

PAYLAŞ

PAYLAŞ